Madama Butterfly

Age limit: 12+

Events for the next few days

Madama Butterfly

Madama Butterfly

Mariinsky 2
Madama Butterfly

Madama Butterfly

Mariinsky 2
Madama Butterfly

Madama Butterfly

Mariinsky 2

Our recommendations

Khovanshchina

Khovanshchina

The Mariinsky theatre
The legend of love

The legend of love

The Mariinsky theatre
Shurale

Shurale

The Mariinsky theatre